ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
peace by peas tempeh logo

Για επαγγελματίες

tempeh φρικασε

Στην Peace by Peas είμαστε σε συνεχή αναζήτηση νέων συνεργειών και συνεργασιών. Στόχος μας είναι να βρισκόμαστε ολοένα και πιο κοντά στον καταναλωτή